CENTRÁLNÍ REGISTR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Centrální registr životního prostředí (CRŽP) je informační systém veřejné správy, jehož správcem je dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy Ministerstvo životního prostředí. Provoz zajišťuje Česká informační agentura životního prostředí. Slouží pro správu a řízení vybraných referenčních a nadstavbových (doplňkových) informací v oblasti životního prostředí.

Systém CRŽP zajišťuje správu:

  • registru osob - uživatelů a jejich rolí,
  • registru subjektů,
  • registru zmocnění (vztahů mezi zmocněncem a zmocnitelem),
  • provozoven ovzduší,
  • provozoven IRZ,
  • registru míst užívání vody (MUV),
  • registru OZO.

a poskytuje služby a data ostatním agendovým informačním systémům (dále také AIS - agendové informační systémy dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech § 2 písm. f)), přičemž výkon jednotlivých agend probíhá samostatně v jednotlivých systémech.

Manuály a Návody

Registrace uživatele

 

Jak postupovat při registraci uživatelského účtu do systému CRŽP?

 

Registrace subjektu

 

Jak postupovat při zavedení svojí společnosti do systému CRŽP?

 

Přidělení agendy

 

Pro přístup do napojených systémů, je nutné si v CRŽP přidělit agendu.

Přidělení zmocnění

 

Jak postupovat pokud chci do systému CRŽP nahrát plnou moc?

NAPOJENÉ SYSTÉMY

Systém CRŽP poskytuje služby registru pro řadu agendových informačních systémů. Aktuálně je k systému CRŽP napojeno celkem 7 systémů.

Technická podpora

Technická podpora je dostupná v písemné podobě prostřednictvím helpdesk (podpora.cenia.cz).

Telefonická podpora je zajišťována každý pracovní den od 9:00 do 15:00 hodin na telefonním čísle 490 522 550.

Mimo provozní dobu telefonické podpory prosím využívejte písemný helpdesk.

 

Plánované odstávky

každou středu
20:00 - 23:59

 

Výpadek 10 - 20 minut v daném rozmezí

Poslední aktualita

Napojení registru CITES

Od 3.6.2024 bude na systém CRŽP napojen Informační systém CITES, který umožňuje všem kompetentním orgánům státní správy komplexní elektronické vedení agendy CITES např. při vydávání, správě a kontrole dokladů CITES, správě centralizované databáze zabavených ilegálně držených exemplářů ohrožených…

Přečíst celé...