CENTRÁLNÍ REGISTR životního prostředí

Centrální registr životního prostředí (CRŽP) je informační systém veřejné správy, jehož správcem je dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy Ministerstvo životního prostředí. Provoz zajišťuje Česká informační agentura životního prostředí. Systém slouží pro správu a řízení vybraných referenčních a nadstavbových (doplňkových) informací v oblasti životního prostředí.

Systém CRŽP zajišťuje správu:

  • registru osob – uživatelů a jejich rolí,
  • registru subjektů,
  • registru zmocnění (vztah mezi zmocněncem a zmocnitelem),
  • provozoven ovzduší,
  • provozoven IRZ,
  • registru míst užívání vody (MUV),
  • registru OZO.

a poskytuje služby a data ostatním agendovým informačním systémům (dále také AIS – agendové informační systémy dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech § 2 písm. f)), přičemž výkon jednotlivých agend probíhá samostatně v jednotlivých systémech.

Manuály a Návody

Registrace v CRŽP

 

Jak postupovat při registraci do systému CRŽP?

 

Přidělení agendy

 

Pro přístup do napojených systémů, je nutné si v CRŽP přidělit agendu.

Jak postupovat?

 

Zmocnění

 

Jak postupovat pokud chci do systému CRŽP nahrát plnou moc?

NAPOJENÉ SYSTÉMY

Systém CRŽP poskytuje služby registru pro řadu agendových informačních systémů. Aktuálně je k systému CRŽP napojeno celkem 5 veřejně dostupných systémů.

Technická podpora

Technická podpora je dostupná v písemné podobě prostřednictvím systému EnviHELP (helpdesk.cenia.cz).

Telefonická podpora je zajišťována v pondělístředu od 9:00 do 12:00 hodin na telefonním čísle 221 228 080.

 

Plánované odstávky

každou středu
20:00 - 23:59

Poslední aktualita

4.7. nedostupnost telefonické podpory

Z provozních důvodů nebude v pondělí 4.7.2022 dostupná telefonická podpora na lince 221 228 080. Své dotazy v tento den prosím směřujte na písemnou podporu EnviHELP.

Přečíst celé...