Technická podpora

Nejčastěji zodpovídané dotazy (FAQ) rozčleněné přehledně dle jednotlivých oblastí naleznete zde.

Podrobně zpracované Manuály rozčleněné dle jednotlivých oblastí naleznete zde.

Dotazy můžete pokládat písemnou formou:

  • Písemná podpora – pomocí aplikace EnviHELP

Tazateli je po zadání dotazu doručena notifikační zpráva s potvrzením o přijetí; dotaz je následně přidělen konkrétnímu expertovi v dané problematice a odpovězen v nejkratší možné lhůtě.