Napojené systémy

Centrální registr životního prostředí (CRŽP) poskytuje řadě agendových informačních systémů (AIS) služby a data a plní funkci databáze uživatelů, subjektů, oprávnění, provozoven a dalších entit, se kterými navazující systémy pracují při výkonu své agendy.