Komunikační rozhraní

Systém CRŽP

Poskytuje uživatelům služby prostřednictvím uživatelského rozhraní nebo prostřednictvím komunikačního rozhraní, které představují REST a SOAP služby.

REST rozhraní

Umožňuje zájemcům simulovat uživatelský přístup, který je alternativou pro webového klienta CRŽP. Obsahem dokumentace k REST rozhraní je základní popis principů rozhraní, odkaz na REST rozhraní a odkaz na Open API (Swagger) dokumentaci. Autentizace k REST službám je zajištěna prostřednictvím systému EnviIAM.

SOAP rozhraní

Je určeno pro agendové informační systémy (AIS), které využívají CRŽP z titulu zajištění výkonu agend veřejné správy. Popis SOAP rozhraní je dostupný v samostatné integrační dokumentaci CRŽP – Napojení AIS pomocí externího rozhraní.

REST i SOAP dokumentace, včetně dokumentace EnviIAM je k dispozici na vyžádání u provozovatele systému.