Agenda OZO

Databáze odborně způsobilých osob byla zřízena na základě § 17a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a je tvořena ze dvou propojených částí; registru osob revizních techniků a výrobců kotlů a vyhledávací aplikací s komunikačním modulem IPO.

Databáze odborně způsobilých osob slouží provozovatelům spalovacích stacionárních zdrojů, kteří potřebují vyhledat odborně vyškoleného technika pro kontrolu stavu svého spalovacího zdroje – většinou kotle na pevná paliva.

Povinností provozovatele podle zákona o ochraně ovzduší je nechat si nejméně jednou za tři roky svůj spalovací zdroj zkontrolovat odborně způsobilou osobou výrobce tohoto zdroje (jestli je ve správném technickém stavu a je vhodně provozován). Doklad o provedené kontrole je nutné předložit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, pokud o něj požádá.

Registr odborně způsobilých osob, který je součástí systému CRŽP,  vyplývá z novely č. 172/2018 Sb., zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší a zjišťuje registraci a správu výrobců (ze strany MŽP) a odborně způsobilých osob (ze strany Výrobců) Tyto údaje jsou následně poskytovány systému IPO (informační portál OZO dostupný na adrese https://ipo.mzp.cz/), který zajišťuje komunikaci mezi provozovatelem zdroje a výrobcem, a systému ISPOP (dostupný na www.ispop.cz), přes který je realizováno ohlašování provedených kontrol ze strany Odborně způsobilé osoby.

Do systému CRŽP v rámci agendy OZO přistupují:

  1. Správce výrobců OZO - pracovníci Ministerstva životního prostředí, zajišťují registraci a správu výrobců, kteří postupují dle §17a odst. 3) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
  2. Výrobce kotlů OZO - výrobce kotlů registrují a spravují údaje o odborně způsobilých osobách dle §17a odst. 4) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
  3. Kontrolní technik OZO - fyzické osoby, které mají od výrobce kotlů udělené oprávnění k instalaci, provozu a údržbě kotlů. Odborně způsobilá osoba pak plní ohlašovací povinnost, která vyplývá z § 16, odst. 9 zákona prostřednictvím ISPOP.

Podrobné návody pro práci v registru OZO naleznete na tomto odkaze.

Technická podpora

Technická podpora je dostupná v písemné podobě prostřednictvím systému EnviHELP (helpdesk.cenia.cz).

Telefonická podpora je zajišťována každý pracovní den od 9:00 do 15:00 hodin na telefonním čísle 490 522 550.

Mimo provozní dobu telefonické podpory prosím využívejte písemný helpdesk.

 

Plánované odstávky

každou středu
20:00 - 23:59

 

Výpadek 10 - 20 minut v daném rozmezí

Poslední aktualita

UPOZORNĚNÍ PRO EXTERNISTY / ZMOCNĚNCE

V souvislosti s avizovanou změnou přihlašování do uživatelských účtů v současné době očekáváme nárůst žádostí o zmocnění. Doporučujeme zmocněncům, aby vyřízení procesu zmocnění v CRŽP zbytečně neodkládali. Ověření žádostí ze strany operátorů CRŽP se může protáhnout.

Přečíst celé...