Vytvořeno: 21 května 2024

Napojení registru CITES

Od 3.6.2024 bude na systém CRŽP napojen Informační systém CITES, který umožňuje všem kompetentním orgánům státní správy komplexní elektronické vedení agendy CITES např. při vydávání, správě a kontrole dokladů CITES, správě centralizované databáze zabavených ilegálně držených exemplářů ohrožených druhů, evidenci přestupků při obchodování s ohroženými druhy, řízení odborných stanovisek AOPK ČR, plnění reportingových povinností automatickou tvorbou výročních zpráv, metodické podpoře atd. Statistické informace k mezinárodnímu obchodu a chovu ohrožených druhů jsou k dispozici ve veřejné analytické aplikaci.

Pro nové uživatele systému CRŽP je nutné si zaregistrovat svůj uživatelský účet a vytvořit si vazbu na subjekt. Pro nové i stávající uživatele platí nutnost přiřazení role pro přístup do systému CITES.

Uživatelé z řad veřejnosti (žadatelé) mají ve třetím kroku registrace subjektu možnost, případně v detailu již registrovaného subjektu si svépomocí přiřadit agendu „CITES – Žadatel“ více informací viz kapitola 1 manuálu.

Uživatelé z řad státní správy se musí obrátit na pana Ondřeje Kloučka z Ministerstva životního prostředí s žádostí o přidělení přístupu do CITES.

Další informace o systému CITES jsou dostupné na jeho webových stránkách.

Napojení registru CITES

21 května, 2024

Od 3.6.2024 bude na systém CRŽP napojen Informační systém CITES,…

Celý článek

UPOZORNĚNÍ PRO EXTERNISTY / ZMOCNĚNCE

29 listopadu, 2023

V souvislosti s avizovanou změnou přihlašování do uživatelských účtů v současné době očekáváme…

Celý článek

Změna v přihlašování do uživatelských účtů

23 října, 2023

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“), jakožto správce systému CRŽP,…

Celý článek

Informace pro registrující se DOPRAVCE

25 května, 2023

Vzhledem k aktuálnímu vysokému množství registrace dopravců upozorňujeme na nejčastější chyby,…

Celý článek